Раздел СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ: ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. § 21. Повні і неповні речення. Тире в неповних реченнях