Розділ 2.Електричний струм

 1. § 5. Розчинність речовин1 - 5

 2. § 6. Електроліти та неелектроліти3 - 4

 3. § 7. Електролітична дисоціація1 - 3

 4. § 8. Ступінь електролітичної дисоціації1 - 6

 5. § 9. Вода як електроліт. Водневий показник (рН)1 - 6

 6. § 10. Електрична напруга. Одиниця напруги. Вольтметр1 - 5

 7. § 11. Електричний опір. Закон Ома1 - 9

 8. § 12. Питомий опір речовини. Розрахунок опору провідника. Реостати1 - 8

 9. § 13. Послідовне з’єднання провідників1 - 5

 10. § 14. Паралельне з’єднання провідників1 - 7

 11. § 15. Робота й потужність електричного струму1 - 8

 12. § 16. Теплова дія струму. Закон Джоуля1 - 6

 13. § 17. Швидкість хімічної реакції1 - 4

 14. § 18. Органічні сполуки. Органічна хімія1 - 3

 15. § 19. Вуглеводні. Метан1 - 6

 16. § 20. Гомологи метану1 - 3

 17. § 24. Вуглеводні в природі. Застосування вуглеводнів1 - 5

 18. § 25. Співвідношення об’ємів газів у хімічних реакціях

 19. § 26. Спирти. Етанол1 - 6

 20. § 27. Гліцерин (гліцерол)1 - 4

 21. § 28. Карбонові кислоти. Оцтова (етанова) кислота1 - 7

 22. § 29. Вищі карбонові кислоти та їхні солі (мила)1 - 4

 23. § 30. Жири 1 - 3

 24. Завдання для самоперевірки до Розділу 21 - 16

 25. Завдання для самоперевірки до Розділу 38 - 14