§ 9. Світлові явища. Джерела та приймачі світла. Швидкість поширення світла