Раздел РОЗДІЛ ІII. Вторинний сектор господарства. Тема 3. Хімічна промисловість. Виробництво деревини та паперу