Практичне заняття 2. Обставини, що виключають шкідливість (суспільну небезпеку) діяння . Розділ 2. Правовідносини. Правопорушення. Юридична відповідальність (§5-§8)