13. Електронні таблиці та їхні об’єкти. Розділ 3. Опрацювання табличних даних