14. Редагування електронних таблиць. Розділ 3. Опрацювання табличних даних