16. Адресація. Формули. Обчислення в електронних таблицях. Розділ 3. Опрацювання табличних даних