18. Етапи створення інформаційної моделі. Розділ 3. Опрацювання табличних даних