17. Поняття моделі. Розділ 3. Опрацювання табличних даних