130-131. Відповіді та вказівки до тренувальних вправ