136-137. Відповіді та вказівки до тренувальних вправ