132-133. Відповіді та вказівки до тренувальних вправ