134-135. Відповіді та вказівки до тренувальних вправ