3.1-3.2. § 3.1. Взаємне розміщення прямих у просторі