3.15-3.16. § 3.1. Взаємне розміщення прямих у просторі