3.13-3.14. § 3.1. Взаємне розміщення прямих у просторі