ТЕМА 3. МОРАЛЬНІ НОРМИ І ПРАВИЛА СПІВЖИТТЯ У ЛЮДСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ