Відомості із синтаксису й пунктуації. Елементи стилістики