Раздел § 4. Коло та круг. 20. Властивості кола. Дотична до кола