Раздел 15. Теорема Фалеса. Теорема про пропорційні відрізки