Самостійна робота № 12. Коло і круг. Дотична до кола