14.1-14.5. Тема 4. Історія України в пам’ятках (§9-§18)