14.9-14.10. Тема 4. Історія України в пам’ятках (§9-§18)