13.7-13.10. Тема 4. Історія України в пам’ятках (§9-§18)