12.6-12.9. Тема 4. Історія України в пам’ятках (§9-§18)