10.1-10.5. Тема 4. Історія України в пам’ятках (§9-§18)