15.1-15.2. Тема 4. Історія України в пам’ятках (§9-§18)