15.7-15.8. Тема 4. Історія України в пам’ятках (§9-§18)