Раздел Тема 8. Надорганізмові біологічні системи № Стр. 202 - 224. § 51. Стабільність екосистем - § 53. Захист біосфери