Стр.222(2). § 51. Стабільність екосистем - § 53. Захист біосфери