Стр.223(4-9). § 51. Стабільність екосистем - § 53. Захист біосфери