Стр.222(1). § 51. Стабільність екосистем - § 53. Захист біосфери