Стр.223(1-3). § 51. Стабільність екосистем - § 53. Захист біосфери