Стр.223(22). § 51. Стабільність екосистем - § 53. Захист біосфери