Стр.223(17). § 51. Стабільність екосистем - § 53. Захист біосфери