Стр.223(23-24). § 51. Стабільність екосистем - § 53. Захист біосфери