Стр.213. § 51. Стабільність екосистем - § 53. Захист біосфери