224. Хрестоматійні твори для самостійного опрацювання