230. Хрестоматійні твори для самостійного опрацювання