252. Хрестоматійні твори для самостійного опрацювання