244. Хрестоматійні твори для самостійного опрацювання