242. Хрестоматійні твори для самостійного опрацювання