250. Хрестоматійні твори для самостійного опрацювання