227. Хрестоматійні твори для самостійного опрацювання