253. Хрестоматійні твори для самостійного опрацювання