240. Хрестоматійні твори для самостійного опрацювання