247. Хрестоматійні твори для самостійного опрацювання