235. Хрестоматійні твори для самостійного опрацювання