22. Powtórzenie i uogólnienie przerobionego materiału